გიმნაზიის ისტორია

გიმნაზია ”21-ე საუკუნე” თავისი სტატუსი მიიღო 2000 წლის 27 ივლისს, #00033686 ლიცენზიით.
გიმნაზიამ თავისი საქმიანობა 1999 წლის 6 სექტემბრიდან დაიწყო.თავდაპირველად იგი ფუნქციონირებდა ბათუმის სამხედრო სასაზღვრრო რაზმის ტერიტორიაზე, რომელიც ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარეობდა. 2005 წლიდან დღემდე გიმნაზია მდებარეობს პუშკინის #160-ში.
დაარსების დღიდან გიმნაზიაში გაღრმავებულად ისწავლება ინგლისური ენა და ინფორმატიკა. პედაგოგიური კოლექტივი საქართველოს აღუზარდოს ინტელექტუალური ომავალი თაობა.
გიმნაზია ”21-ე საუკუნე” თავისი მიმართულებით უნიკალური სასწავლო დაწესებულებაა, სადაც სხვადასხვაეროვნების ბავშვები სწავლობენ. ისინი ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე მოსწავლეები, რომლებიც სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან.